با اتمام قفل شش ماهه سهام گری اسکیل،حجم زیادی از Bitcoin Trust میتواند وارد بازار جولای شود.

✅ با اتمام قفل شش ماهه سهام گری اسکیل،حجم زیادی از Bitcoin Trust میتواند وارد بازار جولای شود.

✅ جی پی مورگان(JPMORGAN)پیش بینی می کند که این انقضا باعث فشار نزولی بر قیمت می شود.

✅ دیگر کارشناسان ارزدیجیتال پیش بینی میکنند که این انقضا ممکن است به همان اندازه که انتظار می رود نوسان ایجاد نکند.

دیدگاهتان را بنویسید